Veel gestelde vragen

Categorie

Wat is de beste periode om bomen te snoeien?

De beste periode om bomen te snoeien is de zomer. Bomen zijn dan heel actief en kunnen dan heel goed wonden afgrendelen en zich verdedigen tegen ziektes.

Moeten wij een vergunning aanvragen voor het vellen van onze boom?

Dit hangt af van gemeente tot gemeente, maar is meestal wel vereist. Deze vergunning heet een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van bomen en kan meestal eenvoudig aangevraagd worden bij de gemeente. Voor vellingen in een bos dient u een kapmachtiging aan te vragen bij ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). Bij dringende vellingen vanwege de veiligheid kan in sommige gevallen ook de vergunning achteraf aangevraagd worden.

Onze boom neemt te veel zonlicht weg. Is het mogelijk om de top eruit te zagen?

Bij deze service kunnen wij u niet verder helpen. Wij zijn er van overtuigt dat dit niet goed is voor uw boom en dat u door dergellijke maatregelen veel kosten en problemen op de hals haalt. De top uitzagen betekent meestal grote wonden die snel kunnen inrotten met veel schade achteraf tot gevolg. Wij kunnen u wel helpen en adviseren om een geschikte oplossing te vinden die geschikt is voor u en de boom.