Advies

Visuele boomveiligheidscontrole

De verantwoordelijkheid voor bomen ligt bij de beheerder of eigenaar. Het is dan ook belangrijk om uw bomen tijdig en op regelmatige tijdstippen te laten controleren op hun veiligheid. Bij een visuele boomveiligheidscontrole wordt er met het blote oog van op de grond gecontroleerd of er symptomen zijn die kunnen duiden op gebreken in de boom.

Bomen beschermen op werven

Al te vaak worden bomen beschadigd tijdens bouwwerkzaamheden. Bent u van plan bouwwerkzaamheden uit te voeren dan kunnen wij samen bepalen welke bomen behouden moeten blijven en kunnen wij maatregellen treffen om deze bomen optimaal te beschermen tijdens de bouwwerkzaamheden.
 

Bijkomend onderzoek

Soms kan het zijn dat de visuele boomveiligheidscontrole onvoldoende informatie kan verschaffen over de veiligheid van de boom. In dit geval is er bijkomend onderzoek noodzakelijk.

Advies bij aanplanting

Om een gezonde boom te krijgen die voldoet aan alle wensen begint alles met de juiste keuze bij aanplant. Wij kunnen samen met de klant de wensen overlopen, de toekomstige standplaats onderzoeken en op basis hiervan een correcte soortenkeuze maken.

Stel een vraag