Arvore boomwerken Gratis offerte

Wie zijn wij?

Arvore is een gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf dat werkt volgens de European Treeworker- norm. Wij bieden boomverzorgingsdiensten aan een grote verscheidenhied van klanten gaande van kleine privé individuen tot grote commerciële bedrijven en lokale besturen.

Missie

Bij ons staat klanttevredenheid centraal. Elke klant en elk werk moet voor ons een uithangbord zijn voor anderen. Voor de start van de werkzaamheden overlopen wij samen met de klant de uit te voeren werken om ervoor te zorgen dat we overeen komen over welke werken er exact dienen te gebeuren en hoe we deze gaan uitvoeren. Zo kunnen we ook helpen om mee te visualiseren over hoe het project er uiteindelijk zal uitzien. Eens klaar, verbinden wij ons er toe om de werkplaats proper en opgeruimd achter te laten. 
Al onze medewerkers zijn zeer milieubewust en wij trachten ons werk uit te voeren met een zo laag mogelijke impact voor het milieu.

Visie

Bomen dienen van nature uit niet gesnoeid, onderhouden of verwijderd te worden. Ze zijn perfect in staat om zichzelf te onderhouden. In een verstedelijkte omgeving komt dit echter vaak in gedrang met de wensen van de mens. De veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden, ze nemen plaats in die voor iets anders bestemd is of ze lijden zelf onder de boven- en ondergrondse beperkingen waardoor hun gezondheid in gedrang komt. Hier proberen wij als gespecialiseerde boomverzorgers in te grijpen en een professioneel advies op maat aan te bieden. Hierdoor kunnen we tot een oplossing komen die zowel voor de boom als voor de klant het meest optimaal is.

Diensten

Hieronder vindt u een kort overzicht van de taken waarmee wij u kunnen helpen. Alles wordt uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgers die het certificaat van European Tree Worker behaalden of onder het toezicht werken van een European Tree Worker. Neem met ons contact op voor vrijblijvend advies.

...

Bomen verwijderen

Soms moeten bomen die dood, ziek of gevaarlijk zijn verwijderd worden. Het kan zijn dat de boom voor te veel overlast zorgt of dat er plaats moet gemaakt worden voor andere projecten. Arvore boomwerken kan voor u vellen, demonteren, stronken frezen en sites proper maken.

                                                         ... lees verder

...

Onderhoud

Bomen in een verstedelijkte omgeving dienen op gepaste tijdstippen gesnoeid en onderhouden te worden. De veiligheid van de boom dient geoptimaliseerd te worden door het toedienen van een correcte snoei, het onderhouden en verbeteren van de standplaats, het verankeren van gevaarlijke takken, ...
                                                           ... lees verder

...

Advies

De verantwoordelijkheid voor bomen ligt bij de eigenaar of de beheerder. Laat op tijd en stond uw bomen controleren op zowel veiligheid en gezondheid. Ook bij bouwwerkzaamheden kunnen wij advies geven om bomen te beschermen, welke bomen te bewaren, ...

                                                           ... lees verder

Neem contact op